VEILIG

ONZE AANPAK

De veiligheid van kinderen en hun gezinnen is de centrale pijler van het werk van Street Child: alle kinderen hebben het recht om veilig te zijn en te worden beschermd tegen risico's, vooral die welke van invloed zijn op hun vermogen om naar school te gaan. 

KINDEREN IN CONFLICTGEBIEDEN

Street Child-programma's worden uitgevoerd in veel gebieden die worden getroffen door aanhoudende conflicten. Een belangrijk aandachtsgebied is het bieden van lessen en WASH-faciliteiten voor ontheemde kinderen. Daarnaast hebben we in gebieden zoals Kameroen, Mozambique en Nigeria gewerkt aan het identificeren, ondersteunen en specifiek aanpakken van de behoeften van niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen. 

  

We werken ook met kinderen die banden hebben met strijdkrachten en groepen en bieden gespecialiseerde psychologische ondersteuning. De gezinnen van deze kinderen worden ondersteund met vaardigheidstrainingen en beurzen voor familiebedrijven. 

Mental health support

Street Child geeft steeds meer prioriteit aan het mainstreamen van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning voor kinderen en verzorgers, aangezien de gevolgen van toenemende conflictcrises, COVID-19 en klimaatverandering langdurig en wijdverbreid zijn.  

 

Sinds 2008 ondersteunen we met trots:  

  • 137.562 kinderen met geestelijke gezondheid- of psychosociale ondersteuning.

  • 72.783 kinderen met beschermingsmaatregelen, zoals gespecialiseerde psychologische hulp.

GEZONDHEIDSCRISIS

De COVID-19-pandemie leidde tot wijdverbreide schoolsluitingen en miljoenen kinderen die niet naar school gingen. Tijdens de crisis heeft Street Child geleerd van de ebolacrisis en zich gericht op het versterken van de kennis van de gemeenschap en het verbeteren van hygiënepraktijken. Als reactie hierop werden campagnes gevoerd om kinderen onderwijs te bieden via audio-opnamen, waardoor het aantal verloren schooluren werd verminderd en het infectierisico werd verminderd. 

 

Street Child heeft gewerkt aan het uitbreiden van onze respons naar de meest gemarginaliseerde gemeenschappen. In enkele van de meest afgelegen gebieden van Nepal bereikten we meer dan 250.000 mensen met informatie over COVID-19-preventie en paraatheid via gemeenschapscampagnes, gedrukte media en radio, en voorzagen we 4.000 van de meest gemarginaliseerde huishoudens van voedselhulp. 

klimaatverandering

De programma's van Street Child worden uitgevoerd in enkele van de meest door het klimaat getroffen landen ter wereld. Somalië wordt geconfronteerd met de ernstigste droogte in 40 jaar en om de gevolgen ervan te verminderen, voeren we een nood- en veerkrachtproject voor droogte uit. Dit programma ondersteunt inspanningen van de internationale gemeenschap om de hoge ziekte- en sterftecijfers als gevolg van extreme droogte en gebrek aan toegang tot schoon water terug te dringen.   

 

Bovendien worden Bangladesh en Nepal gerangschikt als de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. In Bangladesh werken we samen met lokale partners om de getroffen gemeenschappen te helpen door oplossingen met een hoge impact te implementeren die weinig middelen nodig hebben, waaronder het nulgebruik van plastic in programmagebieden en groen tuinieren om het milieu te beschermen. Daarnaast hebben we programma's gericht op duurzaamheid en milieueducatie op lokale scholen.  

VEILIGHEID IN CIJFERS

74.124

Kinderen zijn bereikt met beschermingsvoorzieningen.

154.704

Kinderen zijn bereikt via programma's zoals geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening.

13.838

Volwassenen hebben geestelijke gezondheidszorg en/of psychosociale hulpverlening ontvangen.