onderwijs

onze aanpak

Alle kinderen hebben het recht om te leren. Street Child ondersteunt kinderen bij het lezen, schrijven, rekenen, het voltooien van school en het verwerven van vaardigheden voor duurzaam succes, waardoor ze klaar zijn voor het leven.   

 

Onze programma's vergroten de capaciteit van scholen en overheidssystemen om uitstekend rechtvaardig onderwijs te bieden - gericht op fundamenteel leren en, waar van toepassing, op levensvaardigheden en levensonderhoudsvaardigheden die een leven lang leren ondersteunen.   

 

We richten onze inspanningen ook op leraren en het vergroten van hun capaciteiten om boeiende lessen te geven en te zorgen voor veilige, ondersteunende leeromgevingen.    

VERSNELDE LEERPROGRAMMA'S

Veel kinderen hebben leerproblemen als ze niet naar school kunnen. Factoren zoals tienermoederschap, gezinsverplaatsing of COVID-19 hebben miljoenen kinderen verhinderd om naar school te gaan. Dit leerverlies weerhoudt kinderen er vaak van om terug naar school te gaan. Om dit tegen te gaan, gebruiken we onze expertise en ervaring om deze kinderen te re-integreren in het onderwijs.   

  

In Oeganda ondersteunt ons Young Mothers Programme moeders die de school hebben verlaten. Dit project maakt gebruik van de TaRL-methodologie (Teaching at the Right Level), waarbij leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun capaciteiten in plaats van hun leeftijd. Deze manier van leren moedigt kinderen aan om opnieuw deel te nemen aan hun opleiding en ondersteunt hen uiteindelijk om terug te keren naar het formele onderwijs;

leraren opleiden

Op veel scholen kunnen kinderen geen onderwijs krijgen omdat hun leraren geen kwalificaties hebben of omdat er niet genoeg leraren zijn, waardoor klaslokalen overvol raken. Sinds onze oprichting hebben we meer dan 12.624 leraren bereikt door training gegeven door de lokale partners van Street Child, door onderwijsaanbieders te ondersteunen bij het behalen van essentiële kwalificaties.  

  

We voorzien leraren van face-to-face tutorials en peer support, maar we richten ons ook op het ontwikkelen van gedrukt zelfstudiemateriaal, zodat leraren les kunnen blijven geven terwijl ze studeren voor hun kwalificaties. In gebieden zoals Zuid-Sudan heeft dit leraren van afgelegen scholen in staat gesteld om hun Diploma of Secondary Education te behalen;

NIET-FORMEEL ONDERWIJS

In gebieden waar kinderen niet naar school gaan als gevolg van conflicten of noodsituaties, voert Street Child programma's uit om effectieve benaderingen te implementeren om het onderwijs uit te breiden en te verbeteren. In Kameroen gebruikten deze proefprojecten benaderingen waaronder schoolveiligheid, levensvaardigheden en levensonderhoud interventies om kinderen die niet naar school gaan te ondersteunen in een vorm van onderwijs.

Onderwijs in cijfers

430.072

Kinderen zijn rechtstreeks gesteund om weer naar school te gaan.

18.174

Volwassenen hebben gebruik gemaakt van alternatieve leervormen, waaronder training in ouderschap en opstarten van een bedrijf.

18.559

Leerkrachten hebben baat gehad bij training/mentoring of het behalen van formele kwalificaties.