LIBERIA

context

Liberia is een van de armste landen ter wereld. Het land stond in 2021 op plaats 176 van de 189 op de Human Development Index van het UNDP en is op weg om het laatste land ter wereld te zijn dat universeel basisonderwijs landelijk beschikbaar maakt. 

 

Ondanks de toezegging van de overheid om gratis en verplicht basisonderwijs te bieden, is het openbare schoolsysteem niet in staat aan de vraag te voldoen. Daarom vragen veel scholen informele schoolgelden, waardoor de meest kwetsbare gezinnen niet in staat zijn de kosten van het basisonderwijs voor hun kinderen te dekken.

LIBERIA IN cijfers

MEER DAN 2M

Kinderen in Liberia zijn jonger dan 18 jaar.

MEER DAN 210.000

Kinderen gaan niet naar school.

48.3%

Is het alfabetiseringspercentage onder volwassenen vanaf 2022.

wat we doen

Street Child begon in 2013 in Liberia te werken en hielp straatkinderen in de hoofdstad Monrovia. Toen Liberia werd getroffen door de Ebola-crisis, breidden we ons werk uit om de duizenden door Ebola getroffen kinderen te ondersteunen in hun onderwijs. Street Child werkt nu in drie provincies in Liberia: Montserrado, Margibi en Maryland. 

 

Street Child blijft zij aan zij werken met plattelandsgemeenschappen om het onderwijs op gang te brengen en te transformeren door middel van de bouw van klaslokalen, investeringen in de opleiding en ontwikkeling van leraren, en de ontwikkeling van gemeenschapsbehartiging en duurzaamheidsstrategieën. 

onderwijs voor kinderen

Het Education For Every Child Today (EFECT) programma is het grootste programma van Street Child tot nu toe. Dit is een vierjarig project in samenwerking met Educate A Child (EAC), een mondiaal programma van de Education Above All (EAA) Foundation, ondersteund door het Qatar Fund for Development, met als doel de toegang tot en het behoud van basisonderwijs voor 40.500 kwetsbare kinderen in heel Sierra Leone te vergroten. Dit zal bijdragen aan het algemene doel van het meerlandenproject om 96.000 kinderen die niet naar school gaan weer voltijds naar school te krijgen in Nigeria, Liberia en Sierra Leone. Om te garanderen dat de effecten van dit programma langdurig zijn, zal het initiatief, naast het inschrijven en leren, ook het opleiden van leraren en de professionele ontwikkeling ondersteunen en het levensonderhoud van ouders en verzorgers versterken. 

gezinnen ondersteunen

Tot nu toe zijn 3.177 huishoudens in Liberia ondersteund bij het ontwikkelen van een duurzame bron van inkomsten. Om dit te bereiken heeft Street Child een op maat gemaakt pakket van trainingen, bedrijfssubsidies en spaar-/mentorprogramma's aangeboden. 

 

Dit model van financiële zelfstandigheid, naast intensieve sociale steun en belangenbehartiging op gemeenschapsniveau, heeft geleid tot de inschrijving en het behoud van meer dan 8.920 kinderen op school. 

SCHOLEN BOUWEN

Street Child is een van de belangrijkste aanbieders van het Liberian Education Advancement Partnership (LEAP), een belangrijk publiek-privaat partnerschap. Dit is geworteld in het uitbesteden van het bestuur en management van openbare scholen aan particuliere aanbieders in een ambitieuze poging om de leerwinst te vergroten. Street Child heeft bovendien een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend voor het beheer van 40 openbare scholen in Maryland en Margibi.  

 

LEAP-activiteiten omvatten renovatie van gebouwen, het vergroten van het aanbod van meubilair en leermiddelen, capaciteitsopbouw voor leraren en de PTA's, en het uitbreiden van de toewijzing van salaris voor vrijwillige leraren. 

HET VERBETEREN VAN DE TOEGANG TOT ONDERWIJS IN LIBERIA

NIEUWS & MEDIA

JOUW IMPACT in liberia

31.863

Mensen, zowel kinderen als leraren, werden beïnvloed door de verbeteringen op scholen

42.635

Kinderen werden bereikt via onze programma's.

901

Leraren werden opgeleid.